Home / Hjem > H.W. Gade

 

H.W. Gade

Biography / biografi 1

Rock bands. 2

Der Prozess. 2

Nekropolis and Satyricon (#1) 3

NORDISC Music & Text 4

Satyricon (#2) 4

Theatre / teater 5

Classical Music / Klassisk musik. 7

Literature / bøger 7

Art / billedkunst 7

Music Examples 8

Releases / udgivelser 8

Records / Plader 8

Shepherd Moons (Satyricon) 8

Nekropolis (Danish) 9

Nis Petersen & H.W. Gade (Danish) 9

Other records / andre plader 9

Theatre / teater 9

Rock Songbooks. 9

Classical Music. 10

Health Books. 10

Musical Tutors. 11

Songs 11

Shepherd Moons Songs. 11

Nekropolis sange. 14

Nis Petersen & H.W. Gade Sange. 16

 

 

Biography / biografi

 

flag_gb

Henrik Wilhelm Gade was born 1953 in Copenhagen. Both his father (1909-85) and mother (1911-63) came from musical families. On his father Johannes W. Gade’s side were the composer Niels W. Gade and other Danish musicians and musical instrument makers. On his mother Ellen Gade’s side were fiddlers and classical musicians, and Ellen herself played the piano and sang. Johannes W. Gade was not musically gifted but wrote books and worked as an actor for a period.

 

Henrik took his final exam in 1972 in Latin and old Greek at the Metropolitan grammar School in Copenhagen. He studied Italian and art history at the university, but newer finished his studies due to music and theatre work.

 

In 1976, he met he wife, Paula who comes from Finland. After several attempts to have a baby, Paula and Henrik adopted 5-years old Lukas in Poland in 2000. Lukas is mentally handicapped with ADHD, Tourette's Syndrome And Atypical Autism. Lukas’ father Henrik has Tourette and Asperger’s syndrome too. Henrik’s beloved son is now 14 years old and attends a special school.

 

flag_dk

Henrik Wilhelm Gade er født 1953 i København. Både faderen (1909-85) og moderen (1911-63) kom fra musikalske familier. På sin fader Johannes W. Gades side er der komponisten Niels W. Gade og andre danske musikere og instrumentmagere, og på moderen Ellen Gades side er der spillemænd og klassiske musikere. Ellen spillede selv klaver og sang. Johannes W. Gade havde ikke særlige musikalske evner, men skrev digte og bøger og arbejdede i en periode som skuespiller.

 

Henrik tog klassisksproglig studentereksamen I 1972 på Metropolitanskolen I København. Han studerede italiensk og kunsthistorie på universitetet, men blev aldrig færdig med studierne pga. musik og teater.

 

I 1976 mødte han sin kone Paula, der kommer fra Finland. Efter adskillige forsøg på at få et barn, adopterede Paula og Henrik den 5-årige Lukas i Polen i 2000. Lukas er mentalt handicappet med ADHD (DAMP), Tourettes syndrom og atypisk autisme. Lukas fader Henrik har også Tourette og Aspergers syndrom. Henriks elskede søn er nu 14 år gammel og går på en specialskole.

 

hwg_2007

 

H.W. Gade 2007

 

Rock bands

Der Prozess

flag_gb

In 1967, Henrik starts playing the electric guitar. He starts playing the piano in 1969 and proceeds to his main instrument, the electrical bass in 1971. The first serious band is called “Der Prozess” named after Kafka’s novel. It is both a band and a hippie collective with musicians and painters. Der Prozess never released a record, but served as the musical cradle of Henrik.

 

flag_dk

I 1967 lærte Henrik at spille elguitar. Han begyndte at spille klaver i 1969 og endte med at få bassen som hovedinstrument i 1971. Det første seriøse band var “Der Prozess” opkaldt efter Kafkas roman. Det var både et band og et hippiekollektiv med musikere og kunstmalere. Der Prozess udgav ingen plader, men var Henriks musikalske læreplads.

 

1972_der_prozess_domhuset

 

Der Prozess 1971: Geert Daae Funder, H.W. Gade,
Kjartan Gudmunsson and Per Johansen
Mind the sticks inspired by A Clockwork Orange!

 

Nekropolis and Satyricon (#1)

flag_gb

Der Prozess breaks up in 1975 and the same year Gade forms his first solo band “Nekropolis” (the Etruscan “cities of the dead”). The band starts recording and touring in 1976. In 1977, their first record is released. The band tours in 1977, but breaks up in 1978.

 

The project band Satyricon releases a record with the music to Gade’s musical “Tavshed” in 1982. In 1983, they release an English spoken album “Moonlit Nights”, which is unusual in Denmark at the time. The record has good reviews but the band breaks up suddenly before a planned tour.

 

flag_dk

Der Prozess blev opløst I 1975 og samme år dannede Gade sit første soloband “Nekropolis” (efter de etruskiske ”dødebyer”). Bandet gik I pladestudiet og begyndte at turnere i 1976. I 1977 blev bandets første  LP udgivet. Bandet turnerede i 1977, men blev opløst I 1978.

 

Projektbandet Satyricon udgav deres første album i 1982 med musikken til Gades musical “Tavshed”. I 1983, udgav de det engelsksprogede album “Moonlit Nights”; det var dengang ret usædvanligt ikke at synge på dansk. Albummet fik gode anmeldelser, men bandet blev opløst med kort varsel før den første planlagte turné.

 

1975_nekropolis_hwg_med_slips

 

Nekropolis 1975:
H.W. Gade, Birger, Kim and Geert

 

band_1990

 

Satyricon 1990
Louise, Henrik og Tonny

 

NORDISC Music & Text

flag_gb

In 1983, the guitar player Tonny Biilgreen and H.W. Gade founded NORDISC Music & Text, and in the following years they worked as record producers, record company, publishers and booking agency. They both played in the folk rock band “Annas bagmænd” and released an album with Anna Teilgaard on lead vocal.

 

flag_dk

I 1983 grundlagde guitaristen Tonny Biilgreen og H.W. Gade NORDISC Music & Text, og i de følgende år arbejdede de som pladeproducere, pladeselskab, forlæggere og bookingbureau. De spillede begge i folk rockbandet “Ann/as bagmænd” og udgav et album med Anna Teilgaard som forsanger.

 

1986_annas_bagmaend

 

Annas bagmænd 1986: Tonny Biilgren,
Anna Teilgaard, H.W. Gade and Steve

 

Satyricon (#2)

flag_gb

In 1990, Gade started a new Satyricon and released the single “The ballroom”. During the 1990-ies, Henrik worked almost exclusively with musicals and in the jazz group “Dirty Notes” with singer Lisbet Hess. In 2001, Satyricon was renamed “Shepherd Moons” and is now Gade’s official “project band”, releasing albums and singles and touring as a duo.

 

flag_dk

I 1990 gendannede Gade Satyricon og udgav singlen “The ballroom”. I 1990’erne arbejdede Henrik kun med musicals og i jazzgruppen “Dirty Notes” med sangerinden Lisbet Hess. I 2001 blev Satyricon omdøbt til “Shepherd Moons” og er nu Gades officielle “projektband”, der udgiver albums og singler samt turnerer, enten som duo.

 

1989_dirty_notes_ben_webster

 

Dirty Notes 1989: H.W Gade and Lisbet Hess

 

IMG_2747

 

Shepherd Moons 2006:
Singer Gitte Lund and H.W. Gade,

 

Theatre / teater

 

flag_gb

In 1979, Gade writes his first cabaret “Hymn to Beauty” with texts by Charles Baudelaire, translated from French by Henrik and Jesper Morville. It is a success in the Café Theatre in Copenhagen and Gade’s debut as a dramatist.

 

In 1982, the multi media rock musical “Tavshed” (Silence) has its first night and is played over 125 times during the next 10 years. In 1984, he co-writes the musical version of Danish author Hans Scherfig’s classical school novel “Det forsømte forår” (Stolen Spring) with Tonny Biilgreen and Jesper Morville. It became an immediate success and has been performed over 600 times since 1985.

 

In the 1990-ies, Gade formed the theatre company “Alpha Centauri”. The rock operetta “Rokoko” had its first night 1995 in the Kaleidoskop Theatre in Copenhagen. The following year, Gade was musical leader of his own opera “The Burning Lands” and “The Carlstad musical” co-written with Henning Charlé and Jesper Morville. In 1998, Alpha Centauri toured in Denmark with a new version of “Det forsømte forår”. In the new century, there will be more first nights, as both the science fiction opera Stella and the rock musical “Frozen Positions” are “just around the corner”.

 

flag_dk

I 1979 skriver Gade sin første kabaret “Hymne til Skønheden” med tekst af Charles Baudelaire, oversat fra fransk af Henrik og Jesper Morville. Det bliver en succes i Café Teatret i København og Gades debut som dramatiker.

 

I 1982 er der premiere på¨ multimedia rockmusicalen “Tavshed”. Den bliver opført over 125 gange I de følgende 10 år. I 1984 skriver Henrik sammen med Tony Biilgreen og Jesper Morville musicalversionen af forfatteren og satirikeren Hans Scherfigs klassiske skoleroman “Det forsømte forår”. Det bliv er en kæmpesucces og forestillingen har været opført over 600 gange siden 1985.

 

I 1990’erne oprettede Gade teaterselskabet “Alpha Centauri”. Rockoperetten “Rokoko” havde premiere i 1995 i Kaleidoskop Teatret i København. Året efter var Gade musikalsk leder af sin egen opera “Det brændende land” og “ Carlstad musicalen”, der blev skrevet sammen med Henning Charlé og Jesper Morville. I 1998 turnerede Alpha Centauri over hele Danmark med en ny version af “Det forsømte forår”. I det næste århundrede vil der være flere premierer, da både science fiction operaen Stella og rockmusicalen “Låste døre” er “lige om hjørnet”.

 

1996_carlstadmusicalen

 

The Carlstad Musical 1996

 

official photo

 

Official press photo for The Burning Lands 1996

 

for jubilæum

 

Det forsømte forår 1998

 

Classical Music / Klassisk musik

flag_gb

Besides his musical dramas, Gade has set classical music to many of the poems of Danish Nis Petersen (1897-1943). He has also written the choir work “Morungen Lieder” to the poems of the medieval troubadour Heinrich von Morungen, the choir work “Lesbos” with texts by Sappho and a few works for chamber orchestra and duos / trios.

 

flag_dk

Ved siden af sine musikdramatiske værker har Gade sat musik til mange af digteren Nis Petersens (1895-1943). værker Han har også skrevet korværket “Morungen Lieder” med tekster af den middelalderlige troubadour Heinrich von Morungen, korværket “Lesbos” med tekster af Sappho og nogle få værker for kammerorkester og duoer / trioer.

 

 

1990_hwg_og_gitte_turne  nis p arne på turne 1981

 

Nis Petersen: With Gitte Lund 1989 (left) With Arne Elkrog 1983 (right)

 

Literature / bøger

flag_gb

H.W. Gade has written 3 musical tutors, 5 health related books and translated a book about his hero Hergé (Tintin’s father). And he has of course produced a long row of songbooks.

 

flag_dk

H.W. Gade har skrevet 3 musiklærebøger, 5 sundhedsbøger og har bl.a. oversat en bog om sin helt, tegneserietegneren Hergé (Tintins far). Og har selvfølgelig udgivet en lang række sangbøger.

 

 

Art / billedkunst

 

flag_gb

Henrik originally planned to become a professional artist in 1973 and attended an art school. He gave up the idea in 1974, but has nevertheless used his painting skills for many years in his marketing work and as an illustrator in his own music teaching books and health books.

 

flag_dk

Henrik ville egentlig have været kunstmaler i 1973 og var elev på Glyptotekets kunstskole samme år. Han opgiver dog idéen i 1974, men bliver ikke desto mindre ved med at bruge sin billedkunstneriske kunnen i sit marketingsarbejde og som illustrator af bl.a. sine musiklærebøger og sundhedsbøger.

 

 

Music Examples

Shepherd Moons albums Rock songs: Listen to the Shepherd Moons albums. The website also contains the lyrics and sheet music to all the band’s songs.

 

Nis Petersen med musik af H.W. Gade 38 sange med tekster af Nis Petersen (1897-1943). Klaver, sang og kammerorkester. 5 plader i alt.

 

The following musicals / cabarets are copies of the original CD, but the music links (MIDI) are not active in the demo version. The score links, however, works.

 

Lesbos Classical Choir Work: The text by Sappho in Old Greek, English and Danish and the complete score.

 

The Burning Lands Classical Opera: The text in English and the complete score.

 

Frozen Positions Rock musical: The text in English and the complete score.

 

Stella libretto and Stella score: Funk science fiction musical: The text in English and the complete score.

 

Hymn to Beauty Rock musical: The text in French, English and Danish and the complete score.

 

 

Releases / udgivelser

Records / Plader

Shepherd Moons (Satyricon)

www.shepherdmoons.com

Tavshed (1982 album)

Moonlit Nights (1983 album)

The Ballroom (1990 single)

Puzzled (2004 album)

Quicksilver Boy (2005 album)

Home (2006 album)

Nothing You May Say (2006 EP)

Stonewall (2006 EP)

Blues (2007 album)

Rocket Science (2007 EP)

Drej 000 for hjælp (2007 EP)

 

Nekropolis (Danish)

www.nekropolis.nu

Vindsang (1976 single)

Hookfarms juleplade (1976 – compilation udsolgt)

Suite til Sommeren (1977)

Retro – indspilles og udgives i 2009 (album)

 

Nis Petersen & H.W. Gade (Danish)

www.nispetersen.dk

Vol. I Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade (1982 album)

Vol, I (nyindspillet) Spillet (2005 album)

Vol. II Døgnene (2005 album)

Vol. III Forlad os vor skyld (2005 album)

Nis Petersen & H.W. Gades bedste viser (2006 compilation)

 

Other Records / andre plader

Digital Books™

Sultans of Swing (dansk version) (1979 – indspillet, men aldrig udgivet)

Hashienden (1979 filmmusik til Torben Schiøt-Jensens film Hashienden)

En nat i Paris (1980 Videofilm med musikken til en Baudelaire kabaret)

Vagn Nielsen: 50 år med AAB (1984 album udsolgt)

Vagn Nielsen: Sommernat (1984 EP udsolgt)

Stupa: Det forsømte forår (1985 EP udsolgt)

Annas bagmænd: Natkjoletid (1983 album)

Slidstærk & Vinter: Huh huh huh (1990 EP)

 

Theatre / teater

ALPHA Centauri Writers' Musical Theatre

Stella (1998-99 Funk Opera:)

Frozen Positions (1995/2000 Rock Musical)

The Burning Lands (1993-94 Classical Opera:)

Det forsømte forår (1984/97 Musical:) [Danish]

Rococo (1980-81/1992 Rock Musical:)

Hymn to Beauty (1978/2002 Rock Cabaret)

Et mysteriespil (1977/85/2006 Chamber Opera) [Danish]

Swastika (1974/80/99 Rock Opera)

Carlstad musicalen (1996 Rock/klassisk ikke udgivet på tryk)

Tavshed (1978/82 rockmusical – udsolgt fra forlaget)

 

Rock Songbooks

Digital Books™

Nekropolis sangbog 1971-1993 (2007 in Danish)

Shepherd Moons Songs 1974-2001 (2001)

Too Close to be friends (2001)

Who's to Go? (2002)

Fuzzy Logic (2003)

Symphonic (2004)

Roll over Stravinsky (2005)

Odd Ballads (2006)

Andalus (2007)

Jazz Ballads (2008)

Last Songs (2009)

 

Classical Music

Digital Books™

Lesbos (Symphony orchestra and choir 2004) [Old Greek, English and Danish]

Nis Petersen og H.W. Gade, samlede sange 1969-1992 [Danish]

Morungen Lieder (Symphony orchestra and choir 1989-91) [Middle High German and English]

Neo Classical Sketches (chamber music and songs from the 1980-ies)

 

Sundhedsbøger / Health Books

www.nordisc-mental-aid.com

På dansk

Hverdagen med ADHD (2002) [Danish]

Hverdagen med Tourettes syndrom (2003) [Danish]

Den digitale Pastabog (2003) [Danish]

Hverdagen med Aspergers Syndrom (2004) [Danish]

Den første sexualitet (oversætter) (2004/2007) [Danish]

Hverdagen med et retarderet barn (2005) [Danish]

Hverdagen med tidlig skade (2007) [Danish]

Da far var lille Henrik (2008) [dansk]

HANDICAP leksikon (2009) [dansk]

 

In English

Caring for a Hyperactive Child (2002)

Sex - An Apology for Love (editor) (2002)

Daily Life with Tourette’s Syndrome (2003)

The Digital Pasta Book (2003)

Daily Life with a Retarded Child (2005)

 

2004_0723FinePix0115

 

Paula og Lukas Gade 2004

 

Musiklærebøger/Musical Tutors

www.a-play.dk

På dansk

Alle aspekter af ROCK & JAZZ / 1 Musikteori (1985/1999/2008)

Alle aspekter af ROCK & JAZZ / 2 Basguitar (1985/2001/2008)

Alle aspekter af ROCK & JAZZ / 4 Trommer (2004 redaktør, bliver oversat 2009)

Alle aspekter af ROCK & JAZZ / 5 Brugsklaver (2007)

 

In English

All Aspects of ROCK & JAZZ / 1 Music Theory (1985/1999/2007)

All Aspects of ROCK & JAZZ / 2 Electric Bass (1985/2001)

All Aspects of ROCK & JAZZ / 3 Electric Guitar (2000, editor and music exercises)

All Aspects of ROCK & JAZZ / 4 Drums (2004, editor and musical exercises)

All Aspects of ROCK & JAZZ / 5 Basic Piano (2007)

 

 

Songs

Shepherd Moons Songs

Nekropolis sange

Nis Petersen & H.W. Gade sange

 

 

Shepherd Moons Songs

www.shepherdmoons.com

Shepherd Moons Songbook

 

Year

Title

Music

Lyrics

Records

Lead Vocal

1973

Water’s Rising Above my Sanctuaries

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

Lizette Flannow

1974

Nothing you May Say

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Jesper Brix

Beyond the Border

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

H.W. Gade

Restless Boy

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

H.W. Gade

Birds over the Sea

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Tonny Biilgreen

Angst

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

H.W. Gade

Bugs

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

Claustrophobia

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

H.W. Gade

Schizophrenia

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

Shepherd Moons: Blues 2007

H.W. Gade

Animal Mother

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animal Mother 2008

H.W. Gade

1975

Blues for ol’ Acquaintance

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Cold as Ice

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

Au revoir Monsieur

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

1976

The Ballad of Clark Olafsson

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit Nights 1983

Sidsel From

1977

Shalom

H.W. Gade

H.W. Gade

Den kolde Douche

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Tavshed 1982

Lisbet Hess

Du er aldrig alene

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Tavshed 1982

Lisbet Hess

Aftenland, farvel!

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Tavshed 1982

H.W. Gade

1978

Heroes of the Road

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Respiratorkærlighed

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Tavshed 1982

Lisbet Hess

Motivation

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Tavshed 1982

Lisbet Hess

Une minute

H.W. Gade

Marie-Louise Frandtsen

Shepherd Moons: Water’s Rising

H.W. Gade

Seacruise IV

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Jesper Brix

Home

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

H.W. Gade

1980

The Last Love Affair

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

Jesper Brix

City Lights

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: The Ballroom 1990

Louise Rasmussen

Skeleton Rose

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

H.W. Gade

Grande Finale

H.W. Gade

H.W. Gade

The Carlsberg 47 Walk

H.W. Gade

H.W. Gade

1982

Full Moon

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: Moonlit nights 1983

Sidsel From

Shepherd Moons: Home 2006

Ea Gemmer Haastrup

1989

The Ballroom

H.W. Gade

H.W. Gade

Satyricon: The Ballroom 1990

Louise Rasmussen

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

1990

Embracing You

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Gitte Lund

Money Talks

H.W. Gade

H.W. Gade

1991

Jericho

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

Wrong Number Blues

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2007

Gitte Lund and H.W. Gade

1992

Love’s So Easy

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

Jesper Brix

Clouds (Winter)

H.W. Gade

H.W. Gade

Hard to tell

H.W. Gade

H.W. Gade

1993

Christmas

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

Lizette Flannow/ H.W. Gade

1995

The River (Floden)

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

H.W. Gade

New York Boogie Woogie

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Modesty Blase

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

Lizette Flannow

1997

Doubts

H.W. Gade

H.W. Gade

2001

Merry-go-round

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

H.W. Gade

Trust

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

H.W. Gade

Sexy Ivy

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

H.W. Gade

Pitbull City

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

H.W. Gade

Demolition Man

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

To Close to be Friends

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Two + Two

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Gitte Lund

Moka

H.W. Gade

H.W. Gade

Broken Circles

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Ea Gemmer Haastrup and H.W. Gade

2002

Bicycle Craze

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Bicycle Craze 2003

Thomas Vilhelm

Slomo

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Bicycle Craze 2003

Thomas Vilhelm

Teach me to Speak my Soul

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

H.W. Gade

Black Car

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky

H.W. Gade

Make Up Your Mind, Silly

H.W. Gade

H.W. Gade

Share The Tears

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals

H.W. Gade

Shadow Dancing

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

Sweet Child

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

2003

Football

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

Jesper Brix

Exactly

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Puzzled 2004

Jesper Brix

Echelon Blues

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Silver Spring

H.W. Gade

H.W. Gade

2004

Bad Soldiers

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

Quicksilver Boy (Rasende dreng)

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

Soul Mate

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

Tiger Baby

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Quicksilver Boy 2005

Jesper Brix

Journey

H.W. Gade

H.W. Gade

2005

Stonewall

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

H.W. Gade

Farmer Blues

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

H.W. Gade

At 25

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

H.W. Gade

Lost

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Jesper Brix

It is the Truth

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund and Henrik

Pilot Light

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

Gitte Lund

Rendezvous Berlin

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Home 2006

H.W. Gade

Life

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

Cliffhanger

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Blues 2007

Gitte Lund

Roll over Stravinsky

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

Lizette Flannow

2006

After the Flood

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising

Lizette Flannow

Into the Sorrow

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

In Maverick Times

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2010

H.W. Gade

Rainy Sunday

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

Rocket Science

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

G. Lund and Jesper Brix

2007

Black Giraffe

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

Debussy

H.W. Gade

Lorca

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

Lizette Flannow

Happy birthday

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

Gul høst

H.W. Gade

Morten Søkilde

Shepherd Moons: Animals 2009

Lizette Flannov

Hårdt vejr

H.W. Gade

Morten Søkilde

Simple Song

H.W. Gade

H.W. Gade

Haunted House

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Animals 2009

H.W. Gade

2008

Daffodils

H.W. Gade

H,W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

H.W. Gade

 

Tree Killers

H.W. Gade

H,W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

H.W. Gade

2009

Light up my darkness

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Water’s Rising 2010

H.W. Gade

 

Dreams
(I'm loosing him)

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

H.W. Gade

 

Tina

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

H.W. Gade

 

1966

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

H.W. Gade

 

Supermaket girls

H.W. Gade

H.W. Gade

Shepherd Moons: Roll over Stravinsky 2010

Lizette Flannow/ H.W. Gade

 

 

Nekropolis sange

Nekropolis

 

År

Titel

Musik

Tekst

Plader

Solist

1971

Hvorfor i alverden elsker du mig?

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

H.W. Gade

1972

Maskinen kan lande

H.W. Gade

H.W. Gade

L'Angelina Misteriosa

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

H.W. Gade

Jord

H.W. Gade

H.W. Gade

Sort

H.W. Gade

H.W. Gade

Låste døre I

H.W. Gade

H.W. Gade

Noget, man ikke kan se

H.W. Gade

H.W. Gade

Åbent vindue, lukket hjerte

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Tavshed

H.W. Gade

H.W. Gade

1973

Tidlig sommer

H.W. Gade

H.W. Gade

Asfalten & de vilde dyr

H.W. Gade

H.W. Gade

I røgen fra min cigaret

H.W. Gade

H.W. Gade

Vandet stiger til dine enemærker

H.W. Gade

H.W. Gade

Når solen lyser gold og bleg

H.W. Gade

H.W. Gade

Den døde (rør mig)

H.W. Gade

H.W. Gade

Vintermorgenfarvel

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

Gitte Lund

Den første sne (lev, mens du kan)

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

H.W. Gade

Tirsdag aften, onsdag morgen

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Velkommen grantræ

H.W. Gade

H.W. Gade

Hookfarms juleplade 1976

Gitte Lund

1974

Intet, som du si'r

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

Per Godske og Henrik

Jeg er bange

H.W. Gade

H.W. Gade

Vemodig, lykkelig

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Vindsang

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Nekropolis: Vindsang 1976

Per Godske

Kom, kom, kom (og lær mig at elske)

H.W. Gade

H.W. Gade

Sorte roser

H.W. Gade

H.W. Gade

Moderdyr (tdl. fellatio)

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Halvt i søvne

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Stine (solen brænder)

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Adam (Ecce homo)

H.W. Gade

H.W. Gade

Længsel

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Tårer randt

H.W. Gade

H.W. Gade

Tidlig søndag morgen

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

Per Godske

Uforløsning

H.W. Gade

H.W. Gade

Tordenvejr

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Nekropolis: Suite til sommeren 1977

Per Godske

Nattens dronning

H.W. Gade

H.W. Gade

Løs fortøjningerne

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Dødsorgasme

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis: Suite til sommeren 2005

H.W. Gade

Du drager mig opad

H.W. Gade

H.W. Gade

1975

Libanon

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Spionen

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

UFO

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Sommernat på campingpladsen

H.W. Gade

H.W. Gade

1976

Snapshot

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Limbo

H.W. Gade

H.W. Gade

Blide smerter

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Til Minitia Polla

H.W. Gade

H.W. Gade

La prima volta (instr.)

H.W. Gade

H.W. Gade

Trojka

H.W. Gade

H.W. Gade

Hellige søstre

H.W. Gade

H.W. Gade

Loke

H.W. Gade

H.W. Gade

Den brændte jords taktik

H.W. Gade

H.W. Gade

Piger & drenge

H.W. Gade

H.W. Gade

1977

Rejsekammerater

H.W. Gade

H.W. Gade

Band på 4 hjul

H.W. Gade

H.W. Gade

Usurpator

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Regnskabets time

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Farvel til min ungdom (Oslo Fjord)

H.W. Gade

H.W. Gade

1978

Benjamin

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Her og nu

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

Lys i natten

H.W. Gade

H.W. Gade

Huset

H.W. Gade

H.W. Gade

Aftenland, farvel!

H.W. Gade

H.W. Gade

Respiratorkærlighed

H.W. Gade

H.W. Gade

Skønheden kommer indefra

H.W. Gade

H.W. Gade

Midsommer

H.W. Gade

H.W. Gade

Motivation

H.W. Gade

H.W. Gade

1980

Før nat

H.W. Gade

H.W. Gade

Livsdrift

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

1986

Stop

H.W. Gade

H.W. Gade

Sidespring

H.W. Gade

H.W. Gade

En plads på Hovedbanegården

H.W. Gade

H.W. Gade

Forår

H.W. Gade

H.W. Gade

Den første dag var slut

H.W. Gade

H.W. Gade

Jeg går til grunde nu

H.W. Gade

H.W. Gade

Fiskerens aftensang

H.W. Gade

H.W. Gade

Murens rosengrene

H.W. Gade

H.W. Gade

Hjemad I høstregn

H.W. Gade

H.W. Gade

1989

Jul 1989

H.W. Gade

H.W. Gade

1990

Det brændende land

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

1992

Der er en Trolddom

H.W. Gade

H.W. Gade

Nytår 1992

H.W. Gade

H.W. Gade

1993

Programmørens sang

H.W. Gade

H.W. Gade

Hævneren

H.W. Gade

H.W. Gade

Nekropolis Retro 2008

 

 

Nis Petersen & H.W. Gade Sange

www.nispetersen.dk

 

År

Titel

Musik

Tekst

Plader

Solist

1969

Spillet

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I  Spillet 2005

Gitte Lund

1975

Med Göteborg Kalle på Herthas Flak

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

H.W. Gade

Nat

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

Sendebudet

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

H.W. Gade

Kit in memoriam

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

Nattevandring

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

De små børns smil

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

Gitte Lund

Hun kom med æbler

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

Gitte Lund

Den dovne bonde Jasper

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

Gitte Lund

Døgnene

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

Gitte Lund

Vuggesang

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund

Færinger-frænder

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

Gitte Lund

1976

Til En ufødt soldats mor

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

Nattens latter

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Gamle smed Larsen

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Forlad os vor skyld

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund

Skumring

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Eller

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund og H.W. Gade

Natteridt

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

1978

Vikingepigen

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

Pottemageren

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

H.W. Gade

1979

Så meget

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

H.W. Gade

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund og H.W. Gade

Café "Det røde Hjerte"

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

Gitte Lund

To små gamle enker spiller firehændigt

H.W. Gade

Nis Petersen

Arne Elkrog synger Nis Petersen & H.W. Gade 1982

Arne Elkrog

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. I Spillet 2005

H.W. Gade

Støv

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Hvad en gammel bissekræmmer fortalte mig om pigerne

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Den lille gæst

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Død

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. II Døgnene 2005

H.W. Gade

1982

Bændelormen

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

1992

Da jeg var ung

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund

Tre ubehagelige ting

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund og H.W. Gade

Tragedie

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

Gitte Lund

Digtet

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Nis Petersen
Tekst H.W. Gade
Musik Nis Petersen

Nis Petersen

H.W. Gade

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

Hil vejenes folk

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

2000

De små børns smil 2

H.W. Gade

Nis Petersen

Nis Petersen & H.W. Gade Vol. III Forlad os vor skyld 2005

H.W. Gade

 

 

tatuba_hwg

 

Henrik live on stage in Copenhagen 1974
with Der Prozess

 

 

 

 

Updated 27 February 2010